Aktuality

Školní rok 2020/2021
Česká lékařská společnost JEP ODBORNÁ SPOLEČNOST PRAKTICKÝCH DĚTSKÝCH LÉKAŘŮ – povinnost testovat přítomnost viru SARS-CoV-2
________________________________________________________________________________________________

Organizace provozu MŠ od 14. 10. 2020

Vzhledem k vážné epidemiologické situaci v ČR a úplnému uzavírání školských vzdělávacích institucí s výjimkou mateřských škol budou platit od středy 14. 10. 2020 tyto opatření pro provoz mateřské školy Bělkovice – Lašťany.

· Zákonní zástupci (případně jimi pověřené osoby) budou předávat děti před budovou MŠ pracovníkovi MŠ, nebude jim dovolen vstup do budovy MŠ

· Zákonným zástupcům (případně jimi pověřeným osobám) budou děti předávány opět před budovou MŠ (rodiče budou zvonit na zvonek KUCHYŇ a sdělí jméno dítěte)

· Rodiče přivádějí děti jen zdravé!

· I nadále dvě roušky pro děti, které si v obalu uloží ve své skříňce pro případ podezření na výskyt Covid-19

· Děti nenosí hračky a jiné předměty z domu do MŠ

Povinné předškolní vzdělávání šk. roku 2020/2021

Mateřské školy mají povinnost poskytovat vzdělávání dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, formou distanční výuky pouze v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo nařízení karantény, kdy bude ve třídě znemožněna osobní přítomnost více než poloviny dětí. V tomto případě bude probíhat současně distanční i prezenční výuka.

Organizace provozu MŠ se i nadále bude řídit dle aktuálních pokynů MŠMT a KHS Olomouc

Žádáme rodiče, kteří mají možnost si své děti nechat doma (mateřské dovolené, OČR na staršího sourozence) , aby zvážili tuto možnost!

Tato opatření přispívají k zamezení přenosu nemoci COVID -19, k ochraně zdraví dětí z mateřské školy, jejich zaměstnanců a rodinných příslušníků.

Děkujeme za respektování a pochopení.

V Bělkovicích – Lašťanech 13. 10. 2020

Bc. Petra Martínková

vedoucí učitelka MŠ

______________________________________________________________________________________________
V níže uvedeném odkazu naleznete změny platné od 9. 10. 2020.
______________________________________________________________________________________________

Poděkování

Velké díky majitelům KIOSKU NA KOUPALIŠTI za sponzorský finanční dar v hodnotě 10 900,- Kč, který pomůže mateřské škole částečně realizovat zastřešené sezení pro naše nejmenší děti z Motýlků a Kuřátek.

Děkujeme

Poděkování

Děkujeme SDH Bělkovice-Lašťany za překážkovou dráhu pro děti z MŠ, za ukázku hasičské techniky a odměnu, kterou dětem za jejich obratnost předali.

________________________________________________________________________________________________

Dopoledne s hasiči

Ve středu dopoledne 23. 9. 2020 si dětí vyzkouší svou obratnost a rychlost na hřišti za mateřskou školou.

Dobrovolní hasiči z Bělkovic si pro děti připraví zdolávání překážek a plnění úkolů s hasičskou tématikou.

Taneční kroužek Coufalových

Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace se v tomto pololetí nekoná.

Fotografování

V pátek 9. 10. 2020 proběhne fotografování s vánoční tématikou.

Cena série: 340,-Kč

Možnost fotografování se sourozencem bude letos umožněna, jen pokud chodí oba sourozenci do MŠ.

Fotografování je bez účasti rodičů!

Včelky a Sluníčka

V úterý 6. 10. 2020 Vám začíná angličtina pro předškoláky. Cena 420,- Kč za 12 lekcí. Bližší informace v MŠ.

Uspávání broučků

Z důvodu doporučení MŠMT se letošní oblíbená zahradní akce USPÁVÁNÍ BROUČKŮ bude konat jen pro děti z MŠ bez účasti rodičů a veřejnosti.

________________________________________________________________________________________________

CO BY MĚLO UMĚT DÍTĚ PŘED VSTUPEM DO MATEŘSKÉ ŠKOLY:

 • reagovat na oslovení a pokyn učitelky, znát své jméno
 • respektovat dohodnutá pravidla v kolektivu
 • být schopno odpoutat se od nejužší rodiny, spolupracovat s učitelkou a ostatními dětmi, respektovat je
 • dodržovat hygienické návyky (nepomočovat se, používat WC, umýt si ruce, používat ručník)
 • umět se vysmrkat (používat kapesník)
 • základy stolování (samostatně jíst lžící, pít ze skleničky)
 • zvládat alespoň částečnou sebeobsluhu v oblékání a obouvání – čím více, tím lépe
 • nepoužívat dudlík, kojeneckou láhev, pleny
 • poznat si svoje oblečení, pyžamko, boty, papuče (vše určitě prosím podepište, děkujeme)
 • poznat si svoji značku, kterou bude označena skříňka, botník, místo na ručník a hřebínek

____________________________________________________________________________________________

CO S SEBOU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY:

 • přezůvky s pevnou patou (NE sandály, ani crocsy) ! Papuče dejte takové, aby si je dítě bylo schopno samo obout i zapnout
 • pohodlné oblečení do třídy, které si umí dítě samo obléct, nejlépe s kapsičkou (tepláky, sukýnku, zástěrku, tričko…)
 • náhradní spodní prádlo, tričko a tepláky do přihrádky v šatně
 • převlečení na pobyt venku, které si může dítě umazat – jiné než do třídy!
 • pyžamo
 • 2 krabičky papírových kapesníků (do skříňky v šatně a do třídy)
 • vyplněnou přihlášku ke stravování a placení školného odevzdejte před nástupem do MŠ ve školní jídelně paní Ireně Dokoupilové.

VŠE DĚTEM PODEPIŠTE, PŘEDEJDETE TÍM ZTRÁTĚ SVÝCH VĚCÍ!!

________________________________________________________________________________________________

Provoz MŠ ve školním roce 2020/2021

Podle doporučení MŠMT ze dne 17. 8. 2020 vzhledem ke COVID -19 má škola povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví dětí a zaměstnanců školy. Z důvodu doporučení, aby byl pobyt zákonných zástupců dětí uvnitř budovy škol omezen, budou rodiče využívat tři vchody ke vstupu do budovy MŠ. Bližší informace budou 1. 9. 2020 vyvěšeny před budovou MŠ. Před prvním příchodem do školy se nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

Dále žádáme rodiče:

· o dvě roušky pro děti, které si v obalu uloží ve své skříňce pro případ podezření na výskyt covid-19

· o pravidelnou dezinfekci rukou před vstupem do budovy MŠ

· o aktualizaci telefonních čísel a e-mailů zákonných zástupců

· o nenošení hraček a jiných předmětů z domu do MŠ

· v případě alergického onemocnění (rýma, kašel) potvrzení této skutečnosti praktickým

lékařem pro děti

Povinné předškolní vzdělávání šk. roku 2020/2021

Mateřské školy mají povinnost poskytovat vzdělávání dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, formou distanční výuky pouze v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo nařízení karantény, kdy bude ve třídě znemožněna osobní přítomnost více než poloviny dětí.

Organizace provozu MŠ se bude řídit dle aktuální situace a nařízení.

Seznamy dětí budou od 28. 8. 2020 vyvěšeny na hlavní nástěnce v budově MŠ.

______________________________________________________________________________________________

 Environmentální výchova

V pondělí 7. 9. 2020 se děti ze třídy Berušek mohou těšit na environmentální program „Ježčím krokem, celým rokem“. Dozvíte se vše o ježčím životě a vašimi průvodci budou živí ježci.

 Informační schůzky

Ve středu 9. 9. 2020 od 16:00 hod. se uskuteční třídní schůzky pro rodiče. Letos netradičně, vzhledem k epidemiologickým opatřením, na školní zahradě mateřské školy.

Projektový den

V pátek 11. 9. 2020 děti ze třídy Včeliček a Sluníček užijí Projektový den v přírodě v okolí obce Tršice.

Odjezd od budovy MŠ v 8:00hod.

Příjezd do Bělkovic cca 12:30 hod.

S sebou do batůžku: pláštěnku, pití a kapesníky, svačinu dostaneme z MŠ.

Program i doprava budou hrazeny z fondu Šablony ll.

Logopedická depistáž v MŠ

Ve čtvrtek 17. 9. 2020 navštíví naši mateřskou školu logopedka z SPC Olomouc, která bezplatně vyšetří úroveň řeči vašeho dítěte. Vyšetření probíhá bez přítomnosti rodičů, rodiče obdrží krátkou zprávu s doporučením. Vyšetření je vhodné až pro 4-5 leté děti.

Případný zájem sdělte svým třídním učitelkám.