Aktuality

Školní rok 2019/2020

Dopolední putování přírodou

V úterý 30. 6. 2020 uskuteční děti ze třídy Sluníček výšlap do Dolan. Na cestě budou plnit úkoly a v cíli je čeká živé překvapení.

Vycházíme v 8:00 hod. od MŠ a vrátíme se na oběd (11:30 – 12 .00hod.)

S sebou: batůžek s pitím a pláštěnkou, svačinku dostanou z MŠ

________________________________________________________________________________________________

Taneční škola Coufalových

Rodiče, kteří v květnu nestihli požádat o vrácení poměrné částky za nedokončené hodiny tanečního kroužku Coufalových, hlaste se paní Coufalové, Vaši žádosti dodatečně vyhoví.

Zde formulář.

Vyúčtování

V pátek 26. 6. 2020 si rodiče mohou vyzvednout v MŠ fotografie předškoláků z tabla a pasování…(cena 150,-Kč) a také peníze za dopravu na plavecký výcvik ( 10 jízd), která v důsledku uzavření bazénu neprobíhala. Děkujeme.

________________________________________________________________________________________________

Organizace školního roku 2020 /2021 – 1. ročník

Po dodatečných dotazech Vás ujišťujeme, že od 1. září 2020 bude denně otevřeno oddělení ranní družiny od 6:30 hodin. Oddělení povede paní vychovatelka Lenka Hrabcová.

S pozdravem, Mgr. Lubomír Sklenář

________________________________________________________________________________________________

Léto ve školce

Rodiče, kteří mají zájem, aby jeho dítě navštěvovalo MŠ v období hlavních prázdnin a to: od 1. 7. do  3. 7. 2020 a od 17. 8. do 31. 8. 2020 zapište se do seznamů u mateřské školy nebo volejte na telefonní čísla: 585 396 086, 731 517 461 od 15. června 2020.

Děkujeme

________________________________________________________________________

Třídní schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků

Ve čtvrtek 18. 6. 2020 v 16:00 hod. proběhnou informační třídní schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků. Schůzka se bude konat za přítomnosti ředitele Mgr. Sklenáře a třídních učitelek na budově ZŠ v Bělkovicích č. p. 90.

________________________________________________________________________

Provoz MŠ o hlavních prázdninách

MŠ Bělkovice-Lašťany bude o prázdninách zavřena od pondělí 6.7. 2020 do
neděle 16.8. 2020.

Provoz MŠ začíná v pondělí 17.8. 2020

Školní jídelna vaří stejně jako je provoz MŠ.

S pozdravem ředitel školy L. Sklenář

________________________________________________________________________________________________

Tablo předškoláků

Ve středu 10. 6. 2020 dopoledne (čas bude upřesněn) proběhne fotografování předškoláků na tablo. Předškoláci, kteří odcházejí do základní školy a nyní nenavštěvují MŠ, mohou na fotografování a pasování přijet.

Fotografování tříd letos neproběhne, ale již se můžete těšit na fotografování v říjnu 2020.

Děkujeme za pochopení.

Pasování předškoláků

Ve čtvrtek 18. 6. 2020 dopoledne proběhne PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ na školáky, letos výjimečně bez účasti rodičů.

Děti dostanou knihu s věnováním a malou pozornost. Fotky z této sváteční události budou k vidění i stažení na webu školy.

Pohádka

V pátek 19. 6. 2020 děti zhlédnou venkovní divadelní představení s názvem „ZÁHADA DĚDEČKOVA DVORKU.“ Představení se bude konat jen v případě slunečného počasí. Začátek v 9:00 hod.

Plavání

Ve čtvrtek 18. 6. 2020 v době od 8.40 do 9.15 hod. se mohou rodiče přijet podívat do CZ Bohuňovice na ukázkovou hodinu plaveckého výcviku svých dětí.

Poslední hodinu plavání budou mít děti 25. 6. 2020.

Poděkování za celoroční sběr papíru

V období uzavření MŠ byl naložen a odvezen celoroční sběr papíru od rodičů MŠ. Celková částka 3 912,- Kč bude využita na modernizaci školní zahrady pro naše nejmenší děti. Děkujeme.

________________________________________________________________________________________________

Všechna rozhodnutí o přijetí do MŠ Bělkovice-Lašťany jsou kladná.

Žádáme rodiče, aby se dostavili do MŠ k podpisu rozhodnutí o přijetí ve čtvrtek  28. 5. a v pátek  29.5. vždy od 9,00-11,00.
S pozdravem Bc. Petra Martínková, vedoucí vychovatelka

________________________________________________________________________________________________

Organizace provozu v MŠ od 25. 5. 2020:

– děti nenosí po dobu epidemiologických opatření žádné hračky, narozeninové sladkosti ani osobní jídlo do MŠ

– rodiče mají povinnost dát dětem do skříňky dvě roušky (k ochraně v případě náhlého respiračního onemocnění  v MŠ)

– seznamy dětí pro období od 25. 5. do 30. 6. 2020 budou uzavřeny k 20. 5. 2020 do 12.00 hodin, později nelze již děti dohlásit, z rozhodnutí ředitele bude kapacita MŠ omezena z důvodu nedostatku kvalifikovaného personálního zajištění

– dle doporučení MŠMT bude realizována převážná část činností venku – zajistěte dětem vhodné oblečení pro venkovní aktivity

– z důvodu zajištění bezpečné vzdálenosti při odpoledním odpočinku, doporučujeme dle vašich možností  vyzvednout dítě po obědě

– děti budou předávány vedoucí učitelce před budovou MŠ od 6.30 do 8.30, z důvodu snížení koncentrace osob v budově MŠ

– vyzvedávání po obědě bude probíhat opět před budovou MŠ a to od 12.15 do 12.45, po odpoledním odpočinku od 15.00 do 16.10

– rodiče jsou povinni být dostupní na telefonu v případě výskytu náhlého onemocnění dítěte v MŠ

– rodiče jsou povinni odevzdat čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění, bez něho dítě nebude přijato

________________________________________________________________________________________________

CO BY MĚLO UMĚT DÍTĚ PŘED VSTUPEM DO MATEŘSKÉ ŠKOLY:

 • reagovat na oslovení a pokyn učitelky, znát své jméno
 • respektovat dohodnutá pravidla v kolektivu
 • být schopno odpoutat se od nejužší rodiny, spolupracovat s učitelkou a ostatními dětmi, respektovat je
 • dodržovat hygienické návyky (nepomočovat se, používat WC, umýt si ruce, používat ručník)
 • umět se vysmrkat (používat kapesník)
 • základy stolování (samostatně jíst lžící, pít ze skleničky)
 • zvládat alespoň částečnou sebeobsluhu v oblékání a obouvání – čím více, tím lépe
 • nepoužívat dudlík, kojeneckou láhev, pleny
 • poznat si svoje oblečení, pyžamko, boty, papuče (vše určitě prosím podepište, děkujeme)
 • poznat si svoji značku, kterou bude označena skříňka, botník, místo na ručník a hřebínek________________________________________________________________________________________

Znovuotevření MŠ k 25. 5. 2020

Provozní podmínky mateřské školy Bělkovice-Lašťany

od 25. 5. 2020

Na základě dodržování epidemiologických opatření vydaných MŠMT pro mateřské školy a krajské hygienické stanice v Olomouci budou stanoveny tyto podmínky:

 • docházka v omezeném provozu bude umožněna jen dětem obou pracujících rodičů a předškolákům
 • rodiče mají povinnost odevzdat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které si budou moci stáhnout a vytisknout na webu školy (bez něho nebude dítě přijato)
 • žádáme rodiče, kteří budou mít možnost vyzvednout dítě po obědě, aby tak učinili

Základní pravidla pobytu v MŠ:

 1. K předávání a vyzvedávání dětí bude docházet před budovou mateřské školy. Rodiče nebudou mít přístup do budovy. Děti si převezmou paní učitelky.
 2. Děti nemají povinnost v budově nosit roušky.
 3. Počet dětí ve třídách bude omezen na 15 osob, abychom mohli zajistit doporučená epidemiologická a hygienická opatření .
 4. Většina aktivit s dětmi bude realizována venku v areálu školní zahrady MŠ.
 5. Rodiče budou mít povinnost ihned hlásit případné příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat příznakům COVID -19 (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)

 

Děkujeme za respektování podmínek, neboť je to v zájmu zdraví Vašich dětí, ale i zaměstnanců mateřské školy.

________________________________________________________________________________________________

Provoz PPP Olomouc

Vážení rodiče,

věnujte prosím pozornost následujícím informacím ohledně provozu PPP Olomouc. Včera jsme obdrželi aktuální informace.

Zpráva PPP:

V nejbližším období bude naší prioritou posuzování školních zralostí a vystavování doporučení k odkladu školní docházky, které budeme realizovat ihned po obnovení provozu poradny. V případě vyšetření na pracovišti v Olomouci obdrží zákonní zástupci našich klientů doporučující posouzení přímo v den vyšetření a v případě detašovaných pracovišť (Šternberk, Uničov, Litovel) v následujícím týdnu.

Dle aktuálních pokynů MŠMT sice mohou rodiče nebo zákonní zástupci dokládat doporučení k OŠD ředitelství ZŠ až do zahájení nového školního roku, ale našim cílem je realizovat tato vyšetření co nejdříve. Momentálně lze odhadovat, že tato vyšetření budou probíhat do začátku června.

Termínově:

– Činnost PPP Olomouc bude dle pokynů MŠMT plně obnovena od 11.5.2020.
– Vydávání zpráv a doporučení pro rodiče bude zahájeno již od 4.5.2020 a to každé pracovní pondělí od 9:00 do 13:00 a středu od 11:00 do 15:00.
– Příjem všech typů žádostí o vyšetření bude obnoven rovněž od 4.5.2020.

Vedení školy Bělkovice – Lašťany

________________________________________________________________________________________________

Taneční škola Coufalovi

Vážení rodiče!

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci nemohl být letošní taneční kurz dokončen. Prosíme Vás tedy o spolupráci a v případě, že  budete chtít vrátit poměrnou část kurzovného, věnujte prosím pozornost níže vloženému odkazu.

Děkuji, Bc. Petra Martínková

Žádost o vrácení poměrné částky kurzovného

_______________________________________________________________________________________________

Schránky s překvapením
Milé děti,
v nejbližších dnech najdete v domovní schránce trochu inspirace k procvičování vašich dovedností.
Vaše třídní učitelky pro vás připravily pracovní listy, předškolákům pracovní sešity “VESELÍ PŘEDŠKOLÁCI.”

_______________________________________________________________________________________________

Zápis do MŠ pro školní rok 2020/2021

Veškeré informace naleznete v přiloženém odkazu:

zápis 2020

Čestné prohlášení k očkování k zápisu do MŠ:

Čestné prohlášení k očkování

______________________________________________________________________________________________

Zrušení úplaty v MŠ

Ředitel školy s ohledem na uzavření školy stanovil výši úplaty v mateřské škole za úplně přerušený provoz v dubnu (a v dalších měsících) ve výši 0,- Kč do odvolání nouzového stavu.

________________________________________________________________________________________________

Aktivity pro rodiče s dětmi

Ke čtení:

https://www.rodicevitani.cz/co-si-mysli/marek-herman-trilete-dite-by-melo-mit-doma-nejmene-dve-povinnosti/

 

Pro inspiraci:

https://www.detskestranky.cz/

_______________________________________________________________________________________________

Velikonoční tvoření

Inspirujte se níže:

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ MŠ

_______________________________________________________________________________________________

Velikonoční nadílka
Jelikož se letos nemůže uskutečnit v mateřské škole tradiční velikonoční nadílka, rozvezeme dětem během pondělí 6. 4. a úterý 7. 4. perníčky k Vašim domům (zavěsíme na dveře). Dětem ze třídy Sluníček k tomu přidáme pracovní listy “Jedním tahem” , aby mohly rozvíjet dovednosti předškoláka pro psaní a kreslení. Přejeme Vám hezké Velikonoce.

________________________________________________________________________________________________

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

Zápisu do prvních tříd se musí zúčastnit: 

 • Všechny děti, které dosáhnou před začátkem školního roku 2020/2021 věku šesti let. Tedy děti narozené od 01. 09. 2013 do 31. 08. 2014.
 • Všechny děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku. Pokud dítě dovrší ve školním roce 2020/2021 8 let, nemůže žádat o odklad.
 • děti, kterým bude 6 let až po 1.9. 2020, mohou absolvovat zápis také. Musí však mít doporučení z PPP poradny (narození do 31. 12. 2014) nebo doporučení z PPP porady a vyjádření pediatra (narození po 31. 12. 2014)
 • Pokyny k zápisu do 1.ročníku

______________________________________________________________________________________________

Aktivity pro rodiče s dětmi

Nabídka aktivit ke stažení:

Aktivity pro rodiče s dětmi na web-1(1)

Aktivity 3(1)

Aktivity 4(1)

_______________________________________________________________________________________________

Zápis do 1. ročníku

Vážení rodiče,

z důvodu vyhlášené karantény na celou ČR  bude zápis do 1. ročníku posunut na pondělí 27. dubna 2020 v době od 13: 00 do 18: 00 hodin.

Děkujeme za pochopení.

Vedení školy bělkovice – Lašťany

_______________________________________________________________________________________________

Usnesení Rady obce Bělkovice – Lašťany o uzavření MŠ B-L

Uzavření MŠ B -L

_______________________________________________________________________________________________

Vláda vyhlásila nouzový stav

Dnes ve 14:00 vyhlásila vláda ČR nouzový stav na 30 dnů.  Z tohoto vyplývá uzavření jak ZŠ tak MŠ. MŠ bude uzavřena od zítřejšího rána,to je od pátku 13.3. 2020, obědy pro děti jsou automaticky odhlášeny. Žádost o ošetřovné si můžete vyzvednout do pátku 13. 3. 2020 u paní Dokoupilové v B- L č.p. 509 do 12:00. Od příštího týdne bude možnost vyzvednout si tuto žádost v ZŠ Bělkovice a to v pondělí 16. 3. 2020 a ve středu 18.3. 2020 od 8:00 do 10:00.

Školní jídelna nevaří od pondělí 16.3. 2020.

Rodiče dětí školou povinných prosíme, aby sledovali své osobní maily, na které jim budou zasílány jednou týdně domácí úkoly z již probraného učiva. Žádáme rodiče, aby s dětmi neprobírali další učivo – je třeba volit správný metodický postup. Tuto situaci nikdo nepředpokládal a my věříme, že společnými silami tuto situaci zvládneme.

Děkujeme, vedení školy

________________________________________________________________________________________________

Doporučení a pokyny Olomouckého kraje pro školy ve věci epidemie vyvolané novým typem koronaviru2019-nCoV.

Ke stažení:

Doporučení a pokyny pro školy koronavir

DOPORUČENÍ PRO ŠKOLY KE KORONAVIRU

_____________________________________________________________________________________________

Březnové akce MŠ

Taneční kroužek – 2. pololetí

Ve středu 19. února 2020 proběhne první hodina 2. pololetí tanečního kroužku Coufalových.

Hodina bude od 14:30 do 15:15 hod. ve třídě Kuřátek.

Návštěva v ZŠ

V úterý 25. února 2020 navštíví letošní předškoláci základní školu v Bělkovicích – Lašťanech.

Zhlédnou část vyučovací hodiny, seznámí se s prostředím školy a nakonec si vyzkouší sezení v lavicích.

Bezpečný pes

Ve dnech 6. 3. 2020 ( Motýlci, Kuřátka, Berušky) a 13. 3. 2020 (Sluníčka, Včelky) proběhne v MŠ beseda „BEZPEČNÝ PES“.

Děti se naučí: správnému chování k pejskům, rozpoznat varovné signály a zvládnout s pejsky základní povely.

Beseda proběhne v rámci pobytu venku.

Výukový program

 V pátek 6. 3. 2020 si děti ze třídy Sluníček a Včeliček dozví vše o původu a přípravě chleba ve výukovém programu „OD ZRNÍČKA K BOCHNÍKU.“ Součástí programu bude pečení chleba.

Vystoupení k MDŽ

V úterý 10. 3. 2020 skupina dětí ze třídy Sluníček s pásmem básní a písní pro babičky z klubu seniorů. Začátek v 15:00 hod. v restauraci u Dočkalů.

Vynášení Moreny

V pátek 20. března 2020 se už tradičně uskuteční průvod vynášení MORENY a přivítání jara.

Zveme širokou veřejnost. Vycházíme kolem 10.00 hod. od budovy MŠ.

Výtvarná soutěž

Děti ze všech tříd MŠ se zúčastní výtvarné soutěže s hasičskou tématikou. Jejich obrázky budou vystaveny 21. 3. 2020 na hasičském plese v Bělkovicích – Lašťanech. Výherci budou odměněni.

______________________________________________________________________________________________

Sdělení pro rodiče

Po včerejší schůzce s rodiči v MŠ nastupující 1. třídy, se vedení školy rozhodlo pro zřízení ranní družiny denně od 6:30, s účinností od 1. září 2020.

Ranní družina bude otevřena i pro děti, které navštěvují ŠD z vyšších ročníků (1.- 5. třída).

Mgr. Lubomír Sklenář, ředitel školy

______________________________________________________________________________________________

Rekonstrukce lašťanské školy

Vážení rodiče!

Po posledním kontrolním dnu na stavbě ZŠ Lašťany, který proběhl ve čtvrtek 13. února 2020 Vám mohu oznámit, že rekonstrukce postupuje podle plánu. Předpokládané předání hotové, zrekonstruované budovy je plánováno nejpozději v polovině června 2020. Školní rok 2020/2021 začne v nových prostorách ZŠ Lašťany.

Mgr. Lubomír Sklenář, ředitel školy

_______________________________________________________________________________________________

Plavecký výcvik v CZ Bohuňovice

Plavecký výcvik v CZ Bohuňovice začíná ve čtvrtek 13. února 2020 a končí 25. června 2020.

Počet lekcí 19.

Odjezd od budovy MŠ v 8:00 hod.

Všechny věci dětem podepište! S sebou do batůžku pití, plavky, ručník, děvčata plavecké čepice.

Nedávejte dětem, prosím, sladkosti, po příjezdu budou svačit.

Taneční kroužek

Ve středu 19. února 2020 bude první hodina 2. pololetí tanečního kroužku Coufalových.

Zájemci zapište se na nástěnce v MŠ.

Odvoz sběru

V posledním únorovém týdnu proběhne odvoz sběru z MŠ. Žádáme rodiče, aby nosili svázaný sběr do MŠ. Nesmí obsahovat lepenku!

Za případnou pomoc při nakládání do kontejneru, děkujeme.

Návštěva ZŠ

V úterý 25. února 2020 navštíví letošní předškoláci základní školu. Zhlédnou část vyučovací hodiny a seznámí se s prostředím školy.

____________________________________________________________________________________________

KARNEVAL 14.2. 2020

_______________________________________________________________________________________________

Co nás čeká v lednu …

Výukový program

V pátek 10. 1. 2020 se děti ze třídy  Motýlků, Kuřátek a Berušek mohou těšit na výukový program s paní Mgr. Pacovskou s názvem „Na ptačím krmítku“.

Začínáme již v 8:15 hod.

Výchovný koncert MFO

V pondělí 13. ledna 2020 pojedou děti ze třídy Berušek, Sluníček a Včelek na výchovný koncert Moravské filharmonie Olomouc.

Žádáme rodiče o společenský oděv pro děti ( ne oteplovačky, tepláky apod.).

Odjezd od budovy MŠ v 7:45 hod.

Náklady budou uhrazeny z fondu SRPŠ.

Lyžařská škola

Ve středu 15. ledna 2020 začíná první lekce lyžování ve SKI areálu v Hlubočkách.

Odjezd od budovy MŠ v 8:10 hod.

Návrat do MŠ bude v 11:45 hod.

Divadlo

V pátek 24. ledna zhlédnout děti pohádku „Červená sukýnka, červená Karkulka“, kterou jim přijede zahrát paní Borošová z Přerova.

Začátek v 8:45 hod.

_______________________________________________________________________________________________

PF 2020

_______________________________________________________________________________________________

Provoz o vánočních svátcích

Naposledy se tento rok uvidíme v pátek 20.12. 2019 a v novém roce

otevíráme 2. 1. 2020 v omezeném provozu.

________________________________________________________________________________________________

Co nás čeká

Poděkování

Děkujeme všem, kteří přišli pomoc s přípravou a realizací zahradní slavnosti

USPÁVÁNÍ BROUČKŮ.

Výukový program

V pátek 15. 11. 2019 se mohou děti z Berušek těšit na živé ježky ve výukovém programu „Ježčím krokem celým rokem“.

Adventní vyrábění s rodiči

Milí rodiče,

zveme Vás na ADVENTNÍ VYRÁBĚNÍ, které se uskuteční v jednotlivých třídách od 15:00 do 17:00 hod.

V úterý 26. 11. 2019 ve třídě Sluníček a Včeliček

Ve středu 27. 11. 2019 ve třídě Motýlků, Kuřátek a Berušek

Prosíme o malé občerstvení pro děti, my zajistíme kávu a čaj.

Těšíme se na společně strávené adventní odpoledne.

Vystoupení pro seniory

V úterý 3. 12. 2019 vystoupí děti ze třídy Sluníček na MIKULÁŠSKÉM SETKÁNÍ seniorů v restauraci u Dočkalů.

Mikuláš

Ve čtvrtek 5. 12. 2019 navštíví děti Mikuláš, čertík a anděl a přinesou jim sladkou nadílku.

Vánoční divadlo

V pátek 13. 12. 2019 si zazpíváme koledy společně s herci Divadla plyšového medvídka z Prostějova při jejich vystoupení HANÁCKÉ BETLÉMEK.

Zvonkování

V pondělí 16. 12. 2019 ZVONKOVÁNÍ u sponzorů mateřské školy (jen předškoláci).

Vánoční nadílka

V úterý 17. 12. 2019 VÁNOČNÍ NADÍLKA v mateřské škole.

______________________________________________________________________________________________

Uspávání broučků

Taneční kroužek Coufalových

Ve středu 2. 10. 2019 začíná první hodina tanečního kroužku Coufalových v naši MŠ.

Kvůli velkému zájmu jsou děti rozděleny na dvě skupiny. První věkově starší bude začínat ve třídě Kuřátek od 14:30 do 15:15 hod., druhá věkově mladší od 15:15 do 16:00 hod. Další informace získáte u lektora kurzu.

Info schůzka pro lyžaře

Divadelní představení

V pátek 18. 10.2019 děti zhlédnou pohádku „PRINCEZNA NA HRÁŠKU“, kterou jim přijedou zahrát členové Moravského divadla v Olomouci. Začátek v 8:45 hod.

Screening očních vad

V pátek 25. 10. 2019 od 8:00 hod. se uskuteční vyšetření zraku dětí pomocí speciální diagnostické videokamery v rámci projektu „Koukají na nás správně?“ Vyšetření si hradí rodiče částkou 150,-Kč.

Zájemci pište se v MŠ !

________________________________________________________________________________________________

CO DÍTĚ DO MŠ POTŘEBUJE

Do třídy:

 1. Uzavřené papuče (NE sandály, crocsy, cvičky a to z bezpečnostních důvodů)!
 2. Převlečení do třídy (např: sukýnku, legíny, tepláky)
 3. Pyžamo
 4. 2 x krabičku kapesníků (krabičku do třídy, krabičku do šatny)
 5. Gumáky
 6. Uzavíratelný sáček s náhradním oblečením:

– 1x ponožky

– 1x kalhotky / trenýrky

– 1x tričko

– 1x kalhoty

sáček dětem vždy doplňte!

 1. Hřeben s poutkem (u chlapců zvažte)
 2. Kartáček a pastu (děti z Berušek, Sluníček a Včelek)
 3. Cvičební úbor – tričko a kraťasy (děti z Berušek, Sluníček a Včelek)

Na pobyt venku:

 1. Teplákovou soupravu
 2. Uzavíratelnou, pevnou obuv

Přizpůsobujte oblečení dle aktuálního počasí (teplé kalhoty, čepice …).

Všechny osobní věci svým dětem podepište, ať předejdete ztrátě věcí!

               
________________________________________________________________________________________
Informační schůzky pro rodiče
Ve středu 11. září 2019 v 16:00hod.se uskuteční schůzka SRPŠ. Sejdeme se v přízemí ve třídě Berušek.
Poté se rodiče rozejdou do tříd, kde proběhnou třídní schůzky.
________________________________________________________________________________________________
Logopedická depistáž v MŠ
V pondělí 16. září 2019 v 8:00 hod.navštíví naši mateřskou školu logopedický pracovník z SPC Olomouc.
Logopedické vyšetření bude zdarma, probíhá bez účasti rodičů a výsledkem je stručná zpráva pro rodiče.
Rodiče, kteří budou mít zájem, nahlaste své dítě u třídních učitelek.Doporučení logopeda je praktikovat vyšetření u dětí od 4,5 let a výše.
________________________________________________________________________________________________
Divadelní představení
V pátek 20. září 2019 v 8:45 hod. se mohou děti těšit na pohádku “O Zatoulaném koťátku.”
________________________________________________________________________________________________
Fotografování
V pondělí 7. října 2019 bude probíhat VÁNOČNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ.
Cena celé série 330,-Kč.
V době od 7:30 do 8:00 hod.možnost fotografování se sourozencem.
Později se budou z časových důvodů fotografovat jen děti z MŠ.
________________________________________________________________________________________________