Aktuality

Školní rok 2020/2021

SE SOKOLEM DO ŽIVOTA

V rámci celoročního projektu „SE SOKOLEM DO ŽIVOTA“, který je zaměřen na všestranný rozvoj pohybových dovedností dětí z mateřských škol, budou všem dětem předány medaile, diplomy a dárky od České obce sokolské.

Výpravy za poklady

V průběhu měsíce června čekají děti výpravy za pokladem. Poklad děti naleznou, když na cestě zdolají všechny připravené nástrahy a úkoly. Termíny výprav naleznete na nástěnkách jednotlivých tříd.

______________________________________________________________________________________________
Beseda s myslivcem
Ve středu 9. června 2021 se děti mohou těšit na povídání o lese s myslivcem.
Součástí bude ukázka trofejí a kožešin.
 
Projektový den mimo MŠ
V pátek 11. června 2021 pojedou děti ze třídy ” Berušek” na projektový den s názvem “Kvaky kvak, jde sem čáp” do Tršic.
Odjezd od budovy MŠ: v 7:45 hod.
Příjezd: 12:15 hod. + oběd.
Doprava i program hrazeny z Šablon ll.
S sebou: batůžek, 1x skleničku od přesnídávky bez etikety, pití, pláštěnku, vhodnou obuv do lesa,
svačinku dostanou z MŠ.
 
Pasování předškoláků na školáky
Ve čtvrtek 17. června 2021 proběhne slavnostní pasování předškoláků na školáky. Začátek v 15 hod. na školní zahradě MŠ.
Po krátkém programu budoucích prvňáčků budou dětem předány pamětní knihy.
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

FOTKY

Od úterý 1. 6. 2021 si u svých třídních učitelek můžete vyzvednout fotografie.

Ceny:

 • FOTOGRAFIE TŘÍDY: 40,- Kč
 • FOTOGRAFIE TABLO (jednotlivec): 2 ks = 2 x 40,- Kč
 • FOTOGRAFIE TABLO (skupina předškoláků MŠ 2020/2021: 1 ks = 50,- Kč

V nabídce je také:

 • HRNÍČEK S FOTKOU Z TABLA: 1ks = 250,- Kč
___________________________________________________________________________________________
Informace pro rodiče

Již třetí týden využíváme v ZŠ a MŠ čističky vzduchu v boji proti Covid 19 od firmy LIFETECH na výrobu aktivního ozónu. O víkendech čistíme prostředí v našich objektech bez přítomnosti osob a s následným důkladným vyvětráním prostor, tak abychom každé pondělí přišli do maximálně čistého prostředí.

Přihlášky do MŠ

Kapacita nových míst v naší MŠ je pro školní rok 2021/2022       25 míst.

Podle daných kritérií  jsou přijaty všechny děti z Bělkovic-Lašťan, jejichž zákonní zástupci dodali přihlášku do MŠ v daném termínu.

Podle čísel přihlášek jsou to : 1,2,3,4,5,6,9,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29.

Nebyly přijaty děti podle přihlášky z okolních obcí a po daném termínu: 7,8,10,18,30.

Rozhodnutí o přijetí (nebo nepřijetí) si můžete vyzvednout v MŠ u vedoucí vychovatelky paní P. Martínkové od čtvrtku 27.5. 2021.

_______________________________________________________________________________________________
Sdělení rodičům

Vážení rodiče,

vzhledem k příznivému vývoji epidemiologické situace a snížení bezpečnostních rizik (viz. informace policie o možném útoku na nespecifikovanou mateřskou školu v ČR) bude od 1. června 2021 umožněn vstup zákonných zástupců do budovy mateřské školy.

Děkujeme za pochopení.

_______________________________________________________________________________________________
Sdělení rodičům dětí MŠ

Vážení rodiče,

Vzhledem k pokračující hygienické situaci a také z bezpečnostního hlediska, prosím, nevstupujte do budovy mateřské školy. Předejte ráno dítě zaměstnancům v mateřské škole a odpoledne počkejte na své dítě před školkou nebo na školní zahradě.

 

V Bělkovicích-Lašťanech 11.5. 2021

Mgr. Lubomír Sklenář

Ředitel školy

 

________________________________________________________________________________________________
Focení v MŠ
________________________________________________________________________________________________

Provoz od 10. 5. 2021

Od pondělí 10. 5. 2021 budou MŠ otevřeny pro všechny děti bez povinnosti jejich testování.

Obědy automaticky nahlásíme všem dětem, v případě, že nenastoupíte, si obědy odhlaste!

Povinnost nosit ochranný prostředek ve vnitřních prostorech budov (včetně škol) se nemění.

Děti nemusí nosit ochranný prostředek po celou dobu pobytu v mateřské škole.

 • Mateřské školy budou otevřeny pro všechny děti bez povinnosti jejich testování
 • Děti ZŠ a zaměstnanci ZŠ a MŠ se budou testovat jedenkrát týdně ( v pondělí)
 • Sportovní činnosti se mohou konat ve vnějších prostorech (venku), v MŠ jsou povoleny uvnitř i venku
 • Povinnost nosit ochranný prostředek ve vnitřních prostorách budov včetně škol se nemění
 • Při činnostech v MŠ děti nemusí nosit ochranný prostředek úst a nosu po celou dobu v MŠ

Aktuální informace sledujte na www.skolabelkovice.

Vedení ZŠ a MŠ Bělkovice – Lašťany

_______________________________________________________________________________________________
Rozárium
Ve čtvrtek 6. 5. 2021 pojedou předškolní děti ze třídy Sluníček a Včelek na “Den Země” v Rozáriu v Olomouci.
Studenti z Pedagogické fakulty ve spolupráci se Sluňákovem připravili pro děti 5 stanovišť na téma “Noční život.”
S sebou: pití, pláštěnku, šátek či šálu ( svačinka v MŠ), roušku do autobusu
Odjezd: v 9:00 hod.
Příjezd: 12:45 až 13:00 hod.
Vstupné i doprava bude hrazena z fondu kultury MŠ.
_______________________________________________________________________________________________
Fotografování
Ve středu 12. května 2021 proběhne fotografování dětí z mateřské školy.
Fotografování na tablo – jen děti, které půjdou do školy.
Organizaci fotografování tříd aktuálně upřesníme podle epidemiologické situace. Dětem připravte sváteční oblečení.
________________________________________________________________________________________________
Provoz MŠ o hlavních prázdninách
Mateřská škola Bělkovice – Lašťany bude o prázdninách uzavřena od pondělí 12. 7. 2021 do neděle 15. 8. 2021. Provoz MŠ začíná v pondělí
16. 8. 2021. Školní jídelna vaří stejně jako je provoz Mateřské školy.
_______________________________________________________________________________________________
Informace k zápisu do MŠ Bělkovice – Lašťany 2021/2022
_______________________________________________________________________________________________
Stravování
Od pondělí 12. 4. 2021 jsou všichni předškoláci automaticky ke stravování nahlášení, ostatním dětem (rodičů vybraných profesí) je nutné stravu dnes nahlásit do 13:00 hod. Děkujeme
________________________________________________________________________________________________

INFORMACE O PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 12. 4. 2021, DLE NAŘÍZENÍ MŠMT

Vážení rodiče, děti, které mají předškolní vzdělávání povinné, se budou moci od 12. 4. 2021 vrátit do mateřské školy. Také je umožněna osobní přítomnost na vzdělávání dětem v mateřské škole, jejichž zákonní zástupci jsou:

▪ zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb

▪ pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní    škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola

▪ pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy

▪ zaměstnanci bezpečnostních sborů

▪ příslušníci ozbrojených sil

▪ zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví

▪ zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

▪ zaměstnanci Úřadu práce České republiky

▪ zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení

▪ zaměstnanci Finanční správy České republiky

Zaměstnanci těchto profesí doloží první den nástupu dítěte do MŠ potvrzení o prac. poměru od zaměstnavatele.

Nebude nutné, aby děti měly při vzdělávání v MŠ ochranu dýchacích cest. Děti budou rozděleny do tříd tak, aby počet dětí v jedné třídě byl maximálně 15. Podmínkou však bude testování antigenními testy dvakrát za týden, vždy v pondělí a ve čtvrtek.

Testování bude probíhat ihned po příchodu dítěte do MŠ. V případě testování dětí v předškolním vzdělávání je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonným zástupcem). Vzhledem k počtu předškolních dětí a k zamezení hromadění osob, uvítáme testování bez účasti rodičů. Vyhodnocení testu trvá cca 20 minut. V případě pozitivního testu bude dítě umístěno do izolační místnosti a rodič má povinnost si je bezodkladně vyzvednout.

Instruktážní video na YouTube Instruktáž pro školy..

Dle manuálu MŠMT je pravděpodobné, že pokud bude test dítěte pozitivní v pondělí, odchází domů pouze toto dítě. Bude-li mít pozitivní test některé dítě ve čtvrtek, odchází domů k distanční výuce celá třída. O dalším postupu rozhodne KHS Olomouc.

Pokud se dítě neúčastní testování, je zakázána jeho osobní přítomnost na vzdělávání.  Mateřská škola bude evidovat jeho absenci jako omluvenou, ale nemá povinnost zajistit distanční způsob vzdělávání.

Těšíme se na Vás a Vaše děti. Kolektiv MŠ Bělkovice-Lašťany.

_______________________________________________________________________________________________
Informace k zápisu do 1. třídy
Ve středu 7.4. 2021 obdržíte kromě materiálů k distanční výuce i informace a tiskopisy k zápisu do 1.třídy ZŠ Bělkovice-Lašťany.
_______________________________________________________________________________________________
Distanční vzdělávání předškoláků
Milí předškoláci,
každou středu /od 3.3.2021/ nacházíte ve svých schránkách úkoly, které vás připravují na vstup do první třídy. Distančním vzděláváním tak
plníte povinné předškolní vzdělávání v případech vymezených v §184a školského zákona.
Každou středu od 8:00 do 11 hod. zavěste splněné úkoly např.na vstupní dveře, schránku svého bydliště apod.,
abychom je mohly ohodnotit a založit do vašich portfolií. Ve stejnou dobu budou do vašich schránek  doručeny nové. Od 22.3.2021 k tomu budou sloužit našité pytlíčky s nápisem MŠ.
Mladší děti dostávají aktivity do schránek jen jako inspiraci a nejsou povinni je vyplněné vracet!!
Děkujeme za spolupráci.
________________________________________________________________________________________________

Co se mění od 1.3. 2021 

Od pondělí 1.3. 2021 na tři týdny jsou z důvodu nařízení vlády plošně uzavřeny všechny školy a mateřské školky.

V pondělí si rodiče 88 nahlášených děti v naší MŠ vyzvednou obědy v MŠ od 11,00- 12,00.

V MŠ bude probíhat distanční vzdělávání předškoláků. Od středy 3.3. 2021 naleznete ve svých poštovních schránkách materiály od Vašich učitelek z MŠ.

V ZŠ pokračuje distanční výuka, do které přejdou i první a druhá třída. V těchto třídách se s Vámi spojí on-line Vaše paní třídní učitelky v pondělí v odpoledních hodinách a předají všechny informace na následující období.

 

V Bělkovicích-Lašťanech dne 27.2. 2021, Lubomír Sklenář, ředitel školy

_______________________________________________________________________________________________

UPOZORNĚNÍ

Od úterý 23.2. je provoz MŠ zajištěn celodenně, svačinky a obědy do MŠ se budou dovážet ze ŠJ Dolany, které děkujeme za rychlou výpomoc.

S pozdravem Lubomír Sklenář, ředitel školy.

________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
UPOZORNĚNÍ
Vážení rodiče,
třída Sluníček bude opět otevřena od 15. 2. 2021.
_______________________________________________________________________________________________
ČSSZ e Portál
Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení(škola)či jeho část.
____________________________________________________________________________________________

Upozornění

Děti, které byly přítomny v MŠ Bělkovice Lašťany ve třídě „Sluníčka“ ve dnech 1.2. – 2.2. 2021, byly v rizikovém kontaktu s Covid pozitivní osobou. Těmto dětem se nařizuje karanténní opatření po dobu 10 dní od posledního kontaktu (tj. od posledního dne, kdy byly přítomny v MŠ ve dnech 1.2. – 2.2.1.2021), tedy pokud byly naposledy v MŠ 1.2.2021, karanténní opatření se nařizuje do 11.2.2021 (včetně), pokud byly v MŠ naposledy 2.2. 2021, karanténní opatření se nařizuje do 12.2.2021 (včetně), tj. ponechat děti doma, sledovat zdravotní stav dětí, telefonicky kontaktovat v pracovní dny praktického lékaře dětí s informací o nařízení karanténních opatření a řídit se jeho pokyny. Rodiče dětí bude kontaktovat Krajská hygienická stanice nebo call centrum.

_______________________________________________________________________________________________

Angličtina pro děti

Anglický kroužek neproběhne 2. února z důvodu nemoci lektorky a 9. února z důvodu jarních prázdnin.

Interaktivní program o zdravovědě

V pátek 5. února 2021 od 9:30 hod. proběhne na zahradě mateřské školy interaktivní program pro děti s názvem „Zdravá školička plyšového medvídka.“ Provázet nás budou herci z DIVADLA PLYŠOVÉHO MEDVÍDKA z Prostějova

________________________________________________________________________________________________
Vánoční přání
_______________________________________________________________________________________________

Cesta za Ježíškem

V úterý 8. prosince 2020 se děti ze Sluníček a Včelek vydají po stopách Marie a Josefa. Cestou je čekají vánoční úkoly, hádanky a překvapení. Děti teple oblečte! Svačinku a teplý čaj budeme mít připravený z MŠ. Dětem můžete do batůžku přidat jednu mrkev.

Vyrazíme v 8:00 hod a plánovaný návrat v 11:45 hod. V případě nepříznivého počasí se výšlap nekoná.

Mateřská škola bude v období Vánoc uzavřena a to od středy 23. 12. 2020. Začínáme v pondělí 4. 1. 2021.

________________________________________________________________________________________________

Mikulášská nadílka

V pátek 4. prosince 2020 dopoledne se děti mohou těšit na Mikulášskou nadílku ve školce.

Mikuláš s čertem a andělem jim přinesou sladkou dobrotu.

Divadlo

V pátek 18. prosince 2020 v 8:45 hod. k nám přijedou herci z DIVADLA PLYŠOVÉHO MEDVÍDKA

z Prostějova s vánoční pohádkou „ Ukradený stromeček.“

Poděkování

Mateřská škola Bělkovice-Lašťany děkuje společnosti Shake marketing s.r.o.,

provozovateli BISTRA na koupališti za darované stavebnice LEGO, LEGO Creative Building a Gecco – stavebnice pro chytré děti.

Lega spravedlivě rozdělíme do všech tříd a své konstruktivní dovednosti budeme průběžně vystavovat v šatnách mateřské školy.

_______________________________________________________________________________________________
Stravování od 18. 11. 2020
Žádáme rodiče, kteří budou mít zájem umístit své dítě do MŠ od středy 18.11.2020,  aby nahlásili stravu u vedoucí školní jídelny paní Dokoupilové a to nejpozději do pátku 13.11. 2020 do 13:00 hod. na tel. číslech 585 396 318 nebo 731 517 395.
Mateřská škola bude od středy 18. listopadu otevřena v omezeném provozu, proto prosíme rodiče, kteří mají možnost ponechat si své dítě doma ( např. mateřské dovolené, nezaměstnaní apod.), aby této možnosti využili.
Děkujeme.
_______________________________________________________________________________________________

Znovuotevření mateřské školy

Předběžné otevření MŠ se plánuje na středu 18. listopadu 2020. V sobotu 14. listopadu 2020 proběhne odborná dekontaminace veškerých prostor budovy MŠ, kterou provedou pracovníci IZS Olomouc.

________________________________________________________________________________________________

 Uzavření Mateřské školy v Bělkovicích-Lašťanech od pondělí 26.10. 2020

Vážení rodiče

Pro kritický nedostatek personálního zajištění provozu pedagogickými i provozními zaměstnanci Mateřské školy v důsledku pracovních neschopenek a s tím nařízené karantény a také v důsledku ochrany rizikových skupin pedagogických pracovníků jsem se rozhodl uzavřít dočasně na dobu neurčitou provoz Mateřské školy od pondělí 26.10. 2020. Jakmile se situace změní, a provoz Mateřské školy půjde nastartovat, tak se budeme snažit neprodleně o opětovné otevření naší Mateřské školy.

 

V Bělkovicích- Lašťanech 21.10. 2020

S pozdravem

Mgr. Lubomír Sklenář, ředitel školy.

_______________________________________________________________________________________________
Česká lékařská společnost JEP ODBORNÁ SPOLEČNOST PRAKTICKÝCH DĚTSKÝCH LÉKAŘŮ – povinnost testovat přítomnost viru SARS-CoV-2
________________________________________________________________________________________________

Organizace provozu MŠ od 14. 10. 2020

Vzhledem k vážné epidemiologické situaci v ČR a úplnému uzavírání školských vzdělávacích institucí s výjimkou mateřských škol budou platit od středy 14. 10. 2020 tyto opatření pro provoz mateřské školy Bělkovice – Lašťany.

· Zákonní zástupci (případně jimi pověřené osoby) budou předávat děti před budovou MŠ pracovníkovi MŠ, nebude jim dovolen vstup do budovy MŠ

· Zákonným zástupcům (případně jimi pověřeným osobám) budou děti předávány opět před budovou MŠ (rodiče budou zvonit na zvonek KUCHYŇ a sdělí jméno dítěte)

· Rodiče přivádějí děti jen zdravé!

· I nadále dvě roušky pro děti, které si v obalu uloží ve své skříňce pro případ podezření na výskyt Covid-19

· Děti nenosí hračky a jiné předměty z domu do MŠ

Povinné předškolní vzdělávání šk. roku 2020/2021

Mateřské školy mají povinnost poskytovat vzdělávání dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, formou distanční výuky pouze v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo nařízení karantény, kdy bude ve třídě znemožněna osobní přítomnost více než poloviny dětí. V tomto případě bude probíhat současně distanční i prezenční výuka.

Organizace provozu MŠ se i nadále bude řídit dle aktuálních pokynů MŠMT a KHS Olomouc

Žádáme rodiče, kteří mají možnost si své děti nechat doma (mateřské dovolené, OČR na staršího sourozence) , aby zvážili tuto možnost!

Tato opatření přispívají k zamezení přenosu nemoci COVID -19, k ochraně zdraví dětí z mateřské školy, jejich zaměstnanců a rodinných příslušníků.

Děkujeme za respektování a pochopení.

V Bělkovicích – Lašťanech 13. 10. 2020

Bc. Petra Martínková

vedoucí učitelka MŠ

______________________________________________________________________________________________
V níže uvedeném odkazu naleznete změny platné od 9. 10. 2020.
______________________________________________________________________________________________

Poděkování

Velké díky majitelům KIOSKU NA KOUPALIŠTI za sponzorský finanční dar v hodnotě 10 900,- Kč, který pomůže mateřské škole částečně realizovat zastřešené sezení pro naše nejmenší děti z Motýlků a Kuřátek.

Děkujeme

Poděkování

Děkujeme SDH Bělkovice-Lašťany za překážkovou dráhu pro děti z MŠ, za ukázku hasičské techniky a odměnu, kterou dětem za jejich obratnost předali.

________________________________________________________________________________________________

Dopoledne s hasiči

Ve středu dopoledne 23. 9. 2020 si dětí vyzkouší svou obratnost a rychlost na hřišti za mateřskou školou.

Dobrovolní hasiči z Bělkovic si pro děti připraví zdolávání překážek a plnění úkolů s hasičskou tématikou.

Taneční kroužek Coufalových

Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace se v tomto pololetí nekoná.

Fotografování

V pátek 9. 10. 2020 proběhne fotografování s vánoční tématikou.

Cena série: 340,-Kč

Možnost fotografování se sourozencem bude letos umožněna, jen pokud chodí oba sourozenci do MŠ.

Fotografování je bez účasti rodičů!

Včelky a Sluníčka

V úterý 6. 10. 2020 Vám začíná angličtina pro předškoláky. Cena 420,- Kč za 12 lekcí. Bližší informace v MŠ.

Uspávání broučků

Z důvodu doporučení MŠMT se letošní oblíbená zahradní akce USPÁVÁNÍ BROUČKŮ bude konat jen pro děti z MŠ bez účasti rodičů a veřejnosti.

________________________________________________________________________________________________

CO BY MĚLO UMĚT DÍTĚ PŘED VSTUPEM DO MATEŘSKÉ ŠKOLY:

 • reagovat na oslovení a pokyn učitelky, znát své jméno
 • respektovat dohodnutá pravidla v kolektivu
 • být schopno odpoutat se od nejužší rodiny, spolupracovat s učitelkou a ostatními dětmi, respektovat je
 • dodržovat hygienické návyky (nepomočovat se, používat WC, umýt si ruce, používat ručník)
 • umět se vysmrkat (používat kapesník)
 • základy stolování (samostatně jíst lžící, pít ze skleničky)
 • zvládat alespoň částečnou sebeobsluhu v oblékání a obouvání – čím více, tím lépe
 • nepoužívat dudlík, kojeneckou láhev, pleny
 • poznat si svoje oblečení, pyžamko, boty, papuče (vše určitě prosím podepište, děkujeme)
 • poznat si svoji značku, kterou bude označena skříňka, botník, místo na ručník a hřebínek

____________________________________________________________________________________________

CO S SEBOU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY:

 • přezůvky s pevnou patou (NE sandály, ani crocsy) ! Papuče dejte takové, aby si je dítě bylo schopno samo obout i zapnout
 • pohodlné oblečení do třídy, které si umí dítě samo obléct, nejlépe s kapsičkou (tepláky, sukýnku, zástěrku, tričko…)
 • náhradní spodní prádlo, tričko a tepláky do přihrádky v šatně
 • převlečení na pobyt venku, které si může dítě umazat – jiné než do třídy!
 • pyžamo
 • 2 krabičky papírových kapesníků (do skříňky v šatně a do třídy)
 • vyplněnou přihlášku ke stravování a placení školného odevzdejte před nástupem do MŠ ve školní jídelně paní Ireně Dokoupilové.

VŠE DĚTEM PODEPIŠTE, PŘEDEJDETE TÍM ZTRÁTĚ SVÝCH VĚCÍ!!

________________________________________________________________________________________________

Provoz MŠ ve školním roce 2020/2021

Podle doporučení MŠMT ze dne 17. 8. 2020 vzhledem ke COVID -19 má škola povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví dětí a zaměstnanců školy. Z důvodu doporučení, aby byl pobyt zákonných zástupců dětí uvnitř budovy škol omezen, budou rodiče využívat tři vchody ke vstupu do budovy MŠ. Bližší informace budou 1. 9. 2020 vyvěšeny před budovou MŠ. Před prvním příchodem do školy se nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

Dále žádáme rodiče:

· o dvě roušky pro děti, které si v obalu uloží ve své skříňce pro případ podezření na výskyt covid-19

· o pravidelnou dezinfekci rukou před vstupem do budovy MŠ

· o aktualizaci telefonních čísel a e-mailů zákonných zástupců

· o nenošení hraček a jiných předmětů z domu do MŠ

· v případě alergického onemocnění (rýma, kašel) potvrzení této skutečnosti praktickým

lékařem pro děti

Povinné předškolní vzdělávání šk. roku 2020/2021

Mateřské školy mají povinnost poskytovat vzdělávání dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, formou distanční výuky pouze v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo nařízení karantény, kdy bude ve třídě znemožněna osobní přítomnost více než poloviny dětí.

Organizace provozu MŠ se bude řídit dle aktuální situace a nařízení.

Seznamy dětí budou od 28. 8. 2020 vyvěšeny na hlavní nástěnce v budově MŠ.

______________________________________________________________________________________________

 Environmentální výchova

V pondělí 7. 9. 2020 se děti ze třídy Berušek mohou těšit na environmentální program „Ježčím krokem, celým rokem“. Dozvíte se vše o ježčím životě a vašimi průvodci budou živí ježci.

 Informační schůzky

Ve středu 9. 9. 2020 od 16:00 hod. se uskuteční třídní schůzky pro rodiče. Letos netradičně, vzhledem k epidemiologickým opatřením, na školní zahradě mateřské školy.

Projektový den

V pátek 11. 9. 2020 děti ze třídy Včeliček a Sluníček užijí Projektový den v přírodě v okolí obce Tršice.

Odjezd od budovy MŠ v 8:00hod.

Příjezd do Bělkovic cca 12:30 hod.

S sebou do batůžku: pláštěnku, pití a kapesníky, svačinu dostaneme z MŠ.

Program i doprava budou hrazeny z fondu Šablony ll.

Logopedická depistáž v MŠ

Ve čtvrtek 17. 9. 2020 navštíví naši mateřskou školu logopedka z SPC Olomouc, která bezplatně vyšetří úroveň řeči vašeho dítěte. Vyšetření probíhá bez přítomnosti rodičů, rodiče obdrží krátkou zprávu s doporučením. Vyšetření je vhodné až pro 4-5 leté děti.

Případný zájem sdělte svým třídním učitelkám.