Organizace školy

Organizace mateřské školy

 

erbzs

Naše mateřská škola je v samostatné budově o dvou podlažích. Celá budova je podsklepená. V budově máme 5 tříd, 5 heren, 4 umývárny,       1 sociální zařízení s malou šatnou pro dospělé, kabinet pro učitelky, kancelář vedoucí učitelky a výlevku. Šatny pro děti jsou součástí chodby. Strava se dováží do mateřské školy 2x denně ze školní jídelny z Lašťan, vzdálené asi 1 km.

Budova MŠ je umístěna na okraji vesnice, obklopena loukou a poli. Součástí našeho areálu je velká zahrada s altánkem, 3 pískovišti, průlezkami a houpačkami. Při polodenní vycházce využíváme pěkného okolí kolem potoka až do Bělkovického údolí.

Mateřská škola má 5 tříd. Pro školní rok 2020/2021 je do 5 tříd zapsáno 98 dětí. Provoz MŠ je od 6.30 hod. do 16.15 hod.

Pedagogičtí pracovníci:

Třída Motýlků

Bc. Marie Doubrava Maderová

Bc. Hana Vidrmanová

Třída Kuřátek

Bc. Eva Jurničková

Marie Porčová

Třída Berušek

Bc. Barbora Calábková, DiS.

Vendula Erbesová

Třída Sluníček

Bc. Petra Martínková

Erika Šmídová

Mgr. Soňa Langerová – asistent pedagoga

Třída Včelek

Anežka Hynková

Anna Klapková

Nepedagogičtí pracovníci:

Renata Odstrčilová – školnice

Blanka Sznajderová – uklízečka

Věra Hynková – pracovnice obchodního provozu – ŠJ – výdejna

Ivona Čapková – uklízečka

Petr Svoboda – škoník,údržbář

Orientační organizace dne

6.30 – 8.45

– scházení dětí

– ranní hry dle volby a přání dětí

– didaktické činnosti (zaměřené i spontánní učení) ve skupinkách i individuálně

– smyslové hry

8.45 – 9.45

– pohybové aktivity

– hygiena, svačina

– pokračování (dokončení) didakticky cílených činností

9.45 – 11.45

– příprava na pobyt venku, pobyt venku, případné náhradní činnosti při nepříznivém počasí

11.45 – 12.30

– hygiena, oběd

12.30 – 14.30

– hygiena, odpočinek

– náhradní nespací aktivity

14.30 – 16.15

– hygiena, odpolední svačina

– odpolední zájmové činnosti, pohybové aktivity dětí