Organizace školy

Organizace mateřské školy

 

erbzs
Naše mateřská škola je v samostatné budově o dvou podlažích. Celá budova je podsklepená. V budově máme 5 tříd, 5 heren, 4 umývárny, 1 sociální zařízení s malou šatnou pro dospělé, kabinet pro učitelky, kancelář vedoucí učitelky a výlevku. Šatny pro děti jsou součásti chodby.
Strava se dováží do mateřské školy 2x denně ze školní jídelny z Lašťan, vzdálené asi 1 km.

Budova MŠ je umístěna na okraji vesnice, obklopena loukou a poli. Součástí našeho areálu je velká zahrada s altánkem, 3 pískovišti, průlezkami a houpačkami. Při polodenní vycházce využíváme pěkného okolí kolem potoka až do Bělkovického údolí.

Mateřská škola má 5 oddělení. Pro školní rok 2019/2020 je do 5 oddělení zapsáno 109 dětí. Provoz MŠ je od 6.30 hod. do 16.15 hod.

Pedagogičtí pracovníci:

Třída Motýlků

Bc. Barbora Calábková, DiS.

Bc. Eva Jurníčková

Třída Kuřátek

Bc. Marie Maderová

Bc. Hana Vidrmanová

Třída Berušek

Mgr. Kateřina Gardianová

Dana Poličková

Třída Sluníček

Bc. Petra Martínková

Anežka Hynková

Anna Klapková

Erika Šmídová – asistent pedagoga

Třída Včelek

Marta Horáková, DiS.

 

Nepedagogičtí pracovníci:

Renata Odstrčilová – školnice

Blanka Sznajderová – uklízečka

Věra Hynková – pracovnice obchodního provozu – ŠJ – výdejna

Ivona Čapková – uklízečka

Jan Pospíšil – údržbář


Orientační organizace dne

6.30 – 8.45

– scházení dětí

– ranní hry dle volby a přání dětí

– didaktické činnosti (zaměřené i spontánní učení) ve skupinkách i individuálně

– smyslové hry

8.45 – 9.45

– pohybové aktivity

– hygiena, svačina

– pokračování (dokončení) didakticky cílených činností

9.45 – 11.45

– příprava na pobyt venku, pobyt venku, případné náhradní činnosti při nepříznivém počasí

11.45 – 12.30

– hygiena, oběd

12.30 – 14.30

– hygiena, odpočinek

– náhradní nespací aktivity

14.30 – 16.15

– hygiena, odpolední svačina

– odpolední zájmové činnosti, pohybové aktivity dětí