5. třída Včelky

vcelky

   Denně zařazujeme do režimu všechny výchovně vzdělávací složky, ve kterých rozvíjíme osobnost dítěte a připravujeme je na vstup do základní školy. Respektujeme a rozvíjíme individuální zájmy a specifické dovednosti dětí. Zaměřujeme se na rozvoj slovní zásoby, logické myšlení, pohybové dovednosti a estetické cítění. Součástí režimu dne v této třídě je dle zájmu rodičů počáteční výuka angličtiny nebo jazykové výchovy.

1. Brodacký Dominik 8. Penka Maxim
2. Gold David 9. Phan Duy Anh
3. Hradil Michal 10. Poláková Natálie
4. Macurová Irena 11. Sigmund Viktor
5. Mrázek Matěj 12. Šolc Matyáš
6. Nyklová Simona 13. Tilšar Denis
7. Orlet Matyáš 14. Tunys Šimon
Třídní učitelky: Marta Horáková, DiS