5. třída Včelky

vcelky

   Denně zařazujeme do režimu všechny výchovně vzdělávací složky, ve kterých rozvíjíme osobnost dítěte a připravujeme je na vstup do základní školy. Respektujeme a rozvíjíme individuální zájmy a specifické dovednosti dětí. Zaměřujeme se na rozvoj slovní zásoby, logické myšlení, pohybové dovednosti a estetické cítění. Součástí režimu dne v této třídě je dle zájmu rodičů počáteční výuka angličtiny nebo jazykové výchovy.

1. Beníčková Marie 9. Procházka Tomáš
2. Doláková Markéta 10. Příleský Marek
3. Fischer Adam 11. Příleský Matyáš
4. Fischerová Eva 12. Sladký Matyáš
5. Heinzová Adéla 13. Stratil Matěj
6. Hochmanová Tereza 14. Šuraň Tomáš
7. Kráčmar Dominik 15. Vaňková Jana
8. Parmová Jitka
Třídní učitelky: Marta Zatloukalová, DiS, Anežka Hynková
                                                 Asistent pedagoga: Erika Šmídová