5. třída Včelky

vcelky

   Denně zařazujeme do režimu všechny výchovně vzdělávací složky, ve kterých rozvíjíme osobnost dítěte a připravujeme je na vstup do základní školy. Respektujeme a rozvíjíme individuální zájmy a specifické dovednosti dětí. Zaměřujeme se na rozvoj slovní zásoby, logické myšlení, pohybové dovednosti a estetické cítění. Součástí režimu dne v této třídě je dle zájmu rodičů počáteční výuka angličtiny nebo jazykové výchovy.

1. Brodacký Dominik 8. Orlet Matyáš
2. Gold David 9. Penka Maxim
3. Hradil Michal 10. Poláková Natálie
4. Macurová Irena 11. Sigmund Viktor
5. Machalová Tereza 12. Šolc Matyáš
6. Mrázek Matěj 13. Tilšar Denis
7. Nyklová Simona 14. Tunys Šimon
Třídní učitelky: Marta Horáková, DiS