5. třída Včelky

vcelky

   Denně zařazujeme do režimu všechny výchovně vzdělávací složky, ve kterých rozvíjíme osobnost dítěte a připravujeme je na vstup do základní školy. Respektujeme a rozvíjíme individuální zájmy a specifické dovednosti dětí. Zaměřujeme se na rozvoj slovní zásoby, logické myšlení, pohybové dovednosti a estetické cítění. Součástí režimu dne v této třídě je dle zájmu rodičů počáteční výuka angličtiny nebo jazykové výchovy.

1. Bazgier Viktor 9. Porčová Kateřina
2. Brodacký Dominik 10. Petřeková Klára
3. Brychtová Beata 11. Povalil Vojtěch
4. Jílek Tomáš 12. Slouka Martin
5. Koňarik Tomáš 13. Vidrman Jan
6. Kráčmar Dominik 14. Zdráhal Matyáš
7. Marchovský Jan
8. Orlet Matyáš
Třídní učitelky: Marta Zatloukalová, DiS
                                                                Asistent pedagoga: Erika Šmídová