4. třída Sluníčka

slunicka

   Denně zařazujeme do režimu všechny výchovně vzdělávací složky, ve kterých rozvíjíme osobnost dítěte a připravujeme je na vstup do základní školy. Respektujeme a rozvíjíme individuální zájmy a specifické dovednosti dětí. Zaměřujeme se na rozvoj slovní zásoby, logické myšlení, pohybové dovednosti a estetické cítění. Součástí režimu dne v této třídě je dle zájmu rodičů počáteční výuka angličtiny nebo jazykové výchovy.

1. Bednářová Sophia 13. Podlešák Jan
2. Břenková Klára 14. Poláková Natálie
3. Gold David 15. Sigmund Viktor
4. Hradil Michal 16. Stejskal Šimon
5. Krawec Antonín 17. Sznajderová Simona
6. Macurová Irena 18. Šolc Matyáš
7. Mrázek Matěj 19. Šuráňová Viktorie
8. Navrátilová Adéla 20. Tilšar Denis
9. Nyklová Simona 21. Tunys Šimon
10. Oklešťková Magdaléna 22. Urbánková Magdalena
11. Penka Maxim 23. Vašíček David
12. Phan Duy Anh 24. Zeman Vojtěch
Vedoucí učitelka: Bc. Petra Martínková
Třídní učitelka: Mgr. Kateřina Gardianová