4. třída Sluníčka

slunicka

   Denně zařazujeme do režimu všechny výchovně vzdělávací složky, ve kterých rozvíjíme osobnost dítěte a připravujeme je na vstup do základní školy. Respektujeme a rozvíjíme individuální zájmy a specifické dovednosti dětí. Zaměřujeme se na rozvoj slovní zásoby, logické myšlení, pohybové dovednosti a estetické cítění. Součástí režimu dne v této třídě je dle zájmu rodičů počáteční výuka angličtiny nebo jazykové výchovy.

1. Arbeit Matyáš 12. Křížan Přemysl
2. Arbeitová Tereza 13. Marchovský Jan
3. Bazgier Viktor 14. Povalil Vojtěch
4. Biernacki Matyáš 15. Reichová Sofie
5. Brodacký Dominik 16. Schmid Matyáš
6. Čepková Tereza 17. Slouka Martin
7. Dobešová Sofie 18. Šímová Sandra
8. Fréharová Vendula 19. Tkadlec Jonáš
9. Jílek Tomáš 20. Urbánek Martin
10. Kaláb Matěj 21. Vidrman Jan
11. Koňarik Tomáš 22. Zdráhal Matyáš
Vedoucí učitelka: Bc. Petra Martínková
Třídní učitelka: Mgr. Kateřina Gardianová