4. třída Sluníčka

slunicka

   Denně zařazujeme do režimu všechny výchovně vzdělávací složky, ve kterých rozvíjíme osobnost dítěte a připravujeme je na vstup do základní školy. Respektujeme a rozvíjíme individuální zájmy a specifické dovednosti dětí. Zaměřujeme se na rozvoj slovní zásoby, logické myšlení, pohybové dovednosti a estetické cítění. Součástí režimu dne v této třídě je dle zájmu rodičů počáteční výuka angličtiny nebo jazykové výchovy.

1. Arbeit Matyáš 12. Koňarik Tomáš
2. Arbeitová Tereza 13. Křížan Přemysl
3. Bazgier Viktor 14. Marchovský Jan
4. Biernacki Matyáš 15. Povalil Vojtěch
5. Brodacký Dominik 16. Reichová Sofie
6. Brychtová Beata 17. Schmid Matyáš
7. Čepková Tereza 18. Slouka Martin
8. Dobešová Sofie 19. Šímová Sandra
9. Fréharová Vendula 20. Urbánek Martin
10. Jílek Tomáš 21. Vidrman Jan
11. Kaláb Matěj 22. Zdráhal Matyáš
Vedoucí učitelka: Bc. Petra Martínková
Třídní učitelka: Mgr. Kateřina Gardianová