4. třída Sluníčka

slunicka

   Denně zařazujeme do režimu všechny výchovně vzdělávací složky, ve kterých rozvíjíme osobnost dítěte a připravujeme je na vstup do základní školy. Respektujeme a rozvíjíme individuální zájmy a specifické dovednosti dětí. Zaměřujeme se na rozvoj slovní zásoby, logické myšlení, pohybové dovednosti a estetické cítění. Součástí režimu dne v této třídě je dle zájmu rodičů počáteční výuka angličtiny nebo jazykové výchovy.

1. Bazgier Vincent 14. Machů Lucie
2. Bednářová Sophia 15. Malaska Patrik
3. Břenková Klára 16. Mánek David
4. Ďurika Matěj 17. Mizera Jan
5. Hron Mikuláš 18. Navrátilová Izabella
6. Hrubá Aneta 19. Němčicová Aneta
7. Janštová Eliška 20. Pilát Petr
8. Kalábová Marie 21. Podhorková Natálie
9. Klimková Linda 22. Podlešák Jan
10. Krawec Antonín 23. Porčová Anna
11. Kulišťáková Veronika 24. Pospíšilová Zuzana
12. Kurdiovská Lucie 25. Sitta Lukáš
13. Slabá Eliška 26. Urbanová Karolína
Vedoucí učitelka: Bc. Petra Martínková
Anežka Hynková, Anna Klapková
Asistent pedagoga: Erika Šmídová