3. třída Berušky

berusky

   Druhá třída sdružuje děti věkové kategorie 3 – 4leté. V tomto období se děti hravým způsobem seznamují s novým prostředím a kolektivem vrstevníků. Jsou jim vštěpovány základní hygienické návyky, prvky sebeobsluhy, učí se spolupracovat s druhými dětmi a přizpůsobovat se režimu.

1. Bazgier Vincent 14. Malaska Patrik
2. Dokoupil Michal 15. Mánek David
3. Ďurika Matěj 16. Mizera Jan
4. Farkaš Mikuláš 17. Navrátilová Isabella
5. Hron Mikuláš 18. Němčicová Aneta
6. Hrubá Aneta 19. Pilát Petr
7. Hynková Darina 20. Podhorková Natálie
8. Janštová Eliška 21. Porčová Anna
9. Kalábová Marie 22. Pospíšilová Zuzana
10. Klimková Linda 23. Sitta Lukáš
11. Kulišťáková Veronika 24. Slabá Eliška
12. Kurdiovská Lucie 25. Urbanová Karolína
13. Machalová Terezie
Třídní učitelky: Anna Klapková, Bc. Eva Jurníčková, Anežka Hynková