3. třída Berušky

berusky

   Druhá třída sdružuje děti věkové kategorie 3 – 4leté. V tomto období se děti hravým způsobem seznamují s novým prostředím a kolektivem vrstevníků. Jsou jim vštěpovány základní hygienické návyky, prvky sebeobsluhy, učí se spolupracovat s druhými dětmi a přizpůsobovat se režimu.

1. Bednářová Sophia 14. Poláková Natálie
2. Břenková Klára 15. Porčová Kateřina
3. Gold David 16. Sigmund Viktor
4. Hradil Michal 17. Stejskal Šimon
5. Krawec Antonín 18. Sznajderová Simona
6. Mrázek Matěj 19. Šolc Matyáš
7. Navrátilová Adéla 20. Šuraňová Viktorie
8. Nyklová Simona 21. Tilšar Denis
9. Oklešťková Magdalena 22. Tunys Šimon
10. Orlet Matyáš 23. Urbánková Magdalena
11. Phan Duy Anh 24. Vašíček David
12. Penka Maxim 25. Zeman Vojtěch
13. Petřeková Klára
Třídní učitelky: Anna Klapková, Bc. Eva Jurníčková