3. třída Berušky

berusky

   Druhá třída sdružuje děti věkové kategorie 3 – 4leté. V tomto období se děti hravým způsobem seznamují s novým prostředím a kolektivem vrstevníků. Jsou jim vštěpovány základní hygienické návyky, prvky sebeobsluhy, učí se spolupracovat s druhými dětmi a přizpůsobovat se režimu.

1. Anh Lam Phan 14. Machalová Terezie
2. Babica Jan 15. Oklešťková Rozálie
3. Bajgarová Adriana 16. Sadílková Justýna
4. Bódi Gabriela 17. Sigmund Aneta
5. Čurlejová Alexandra 18. Skácelík Adam
6. Dokoupil Michal 19. Šana Petr
7. Farkaš Mikuláš 20. Theimerová Bea
8. Hošáková Alžběta 21. Vereskov Sofie
9. Hrazdil Dominik 22. Vo An Nhien
10. Hynková Darina 23. Březina Tommas
11. Kolmašová Magdaléna 24. Zdráhal Michal
12. Král František 25. Zeman Tomáš
13. Machala Dominik
Třídní učitelky: Mgr. Kateřina Gardianová, Dana Poličková