3. třída Berušky

berusky

   Druhá třída sdružuje děti věkové kategorie 3 – 4leté. V tomto období se děti hravým způsobem seznamují s novým prostředím a kolektivem vrstevníků. Jsou jim vštěpovány základní hygienické návyky, prvky sebeobsluhy, učí se spolupracovat s druhými dětmi a přizpůsobovat se režimu.

1. Babica Jan 13. Oklešťková Rozálie
2. Bajgarová Adriana 14. Sadílková Justýna
3. Bódi Gabriela 15. Sigmund Aneta
4. Čurlejová Alexandra 16. Skácelík Adam
5. Dokoupil Michal 17. Šana Petr
6. Farkaš Mikuláš 18. Theimerová Bea
7. Hošáková Alžběta 19. Vereskov Sofie
8. Hrazdil Dominik 20. Vo An Nhien
9. Hynková Darina 21. Březina Tommas
10. Kolmašová Magdaléna 22. Zdráhal Michal
11. Král František 23. Zeman Tomáš
12. Machala Dominik
Třídní učitelky: Mgr. Kateřina Gardianová, Dana Poličková