2. třída Kuřátka

kuratka

 Druhá třída sdružuje děti věkové kategorie 3 – 4leté. V tomto období se děti hravým způsobem seznamují s novým prostředím a kolektivem vrstevníků. Jsou jim vštěpovány základní hygienické návyky, prvky sebeobsluhy, učí se spolupracovat s druhými dětmi a přizpůsobovat se režimu.

1. Babica Jindřich 11. Opletalová Zita
2. Brychtová Celestina 12. Polášek Dominik
3. Čtvrtlíková Radka 13. Pořízka Radim
4. Ditrich Miroslav 14. Pospíšilová Lucie
5. Dlouhý Marek 15. Rozsypalová Anna
6. Dočkal Adam 16. Sobková Tereza
7. Fischerová Anastázie 17. Slabá Veronika
8. Horný Dominik 18. Sokola David
9. Hron Jáchym 19. Urban Dominik
10. Kaleta Sebastián 20. Vlachová Barbora
Třídní učitelky: Bc. Marie Maderová, Bc. Hana Vidrmanová