2. třída Kuřátka

kuratka

 Druhá třída sdružuje děti věkové kategorie 3 – 4leté. V tomto období se děti hravým způsobem seznamují s novým prostředím a kolektivem vrstevníků. Jsou jim vštěpovány základní hygienické návyky, prvky sebeobsluhy, učí se spolupracovat s druhými dětmi a přizpůsobovat se režimu.

1. Anh Lam Phan 11. Oklešťková Rozálie
2. Babica Jan 12. Pospíšilová Lucie
3. Čtvrtlíková Radka 13. Rozsypalová Anna
4. Čurlejová Alexandra 14. Schmid Adam
5. Dlouhý Marek 15. Sobková Tereza
6. Horný Dominik 16. Šana Petr
7. Hošáková Alžběta 17. Theimerová Bea
8. Hrazdil Dominik 18. Vlachová Barbora
9. Hron Jáchym 19. Vychodil Tomáš
10. Král František 20. Zdráhal Michal
Třídní učitelky: Bc. Marie Maderová, Bc. Hana Vidrmanová