2. třída Kuřátka

kuratka

 Druhá třída sdružuje děti věkové kategorie 3 – 4leté. V tomto období se děti hravým způsobem seznamují s novým prostředím a kolektivem vrstevníků. Jsou jim vštěpovány základní hygienické návyky, prvky sebeobsluhy, učí se spolupracovat s druhými dětmi a přizpůsobovat se režimu.

1. Babica Jan 11. Macurová Irena
2. Bazgier Vincent 12. Malaska Patrik
3. Čurlejová Alexandra 13. Navrátilová Isabella
4. Dlouhý Marek 14. Němčicová Aneta
5. Hošáková Alžběta 15. Oklešťková Rozálie
6. Hrazdil Dominik 16. Pospíšilová Zuzana
7. Hron Mikuláš 17. Slabá Eliška
8. Kalábová Marie 18. Šana Petr
9. Klimková Linda 19. Theimerová Bea
10. Kurdiovská Lucie 20. Zdráhal Michal
Třídní učitelky: Bc. Marie Maderová, Bc. Hana Vidrmanová