2. třída Kuřátka

kuratka

 Druhá třída sdružuje děti věkové kategorie 3 – 4leté. V tomto období se děti hravým způsobem seznamují s novým prostředím a kolektivem vrstevníků. Jsou jim vštěpovány základní hygienické návyky, prvky sebeobsluhy, učí se spolupracovat s druhými dětmi a přizpůsobovat se režimu.

1. Babica Jindřich 11. Opletalová Zita
2. Brychtová Celestina 12. Polášek Dominik
3. Čtvrtlíková Radka 13. Pospíšilová Lucie
4. Dlouhý Marek 14. Rozsypalová Anna
5. Dočkal Adam 15. Sobková Tereza
6. Fischerová Anastázie 16. Slabá Veronika
7. Horný Dominik 17. Sokola David
8. Hron Jáchym 18. Urban Dominik
9. Kaleta Sebastián 19. Vlachová Barbora
10. Koreň Kateřina 20.
Třídní učitelky: Bc. Marie Maderová, Bc. Hana Vidrmanová